- MISJA -


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działalność charytatywna. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Popularyzacje wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków, kształtowanie ich etyki społecznej i zawodowej,

2) Upowszechnianie wiedzy prawnej i szerzenie kultury zawodowej,

3) Ochronę interesów zawodowych członków,

4) Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp... 5) Współdziałanie z władzami instytucjami oraz zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

6) Udzielenie pomocy organizacjom społecznym,

7) Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

8) Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem organów władzy, administracji i organów samorządowych.


Najważniejszymi formami działania CHKG są:

1. Wystawy gospodarcze pod nazwą Chodzieskie Targi Gospodarcze „Promocje” dla firm z Chodzieży i okolic.

2. Spotkania z czołowymi przedstawicielami sfer rządowych i gospodarczych. Do tej pory gośćmi Klubu byli: prof.Leszek Balcerowicz, Premier Hanna Suchocka, Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz, Poseł Bronisław Komorowski, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Tadeusz Syryjczyk, Poseł Jerzy Wierchowicz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Henryka Bochniarz, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźctwie Ryszard Kaczorowski, Premier Donald Tusk, Marszałek Sejmu pełniący obowiązki Prezydenta RP - Bronisław Komorowski oraz bardzo często honorowym gościem jest Wiceminister Gospodarki Sekretarz Stanu Adam Stanisław Szejnfeld.

3. Sponsorowanie i współorganizacja masowych imprez rekreacyjnych w mieście

4. Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców – np. spotkanie na temat regulacji majątkowych dla przedsiębiorców, problemy związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych, czy zapoznanie z działalnością Wielkopolskiego Stowarzyszenia badan nad jakością.

5. Powołanie Grupy Kupieckiej, zrzeszającej około 40 firm usługowych, handlowych. Dzięki temu uruchamiana była dwa razy w roku w okresie świątecznym akcja bonowa, która pomaga handlowcom i usługodawcom dotrzeć poprzez CHKG do lokalnych firm z ofertą bonową. Dzięki temu klub realizuje swój cel jakim jest współdziałanie z przedsiębiorcami, instytucjami i samorządem.

6. Współpraca z podobnymi organizacjami gospodarczymi m.in. z Pilska Izbą Gospodarczą, Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową. Od 1999 r. klub jest członkiem Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego.

- HISTORIA -


Chodzieski Klub Gospodarczy został powołany do życia jesienią 1994 r. przez środowisko prywatnych przedsiębiorców z Chodzieży i okolicy.

Świadomość odrębności środowiska biznesowego oraz zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w działalność charytatywną oraz sponsorską zrodziły potrzebę powołania do życia organizacji, zrzeszającej aktywne społecznie osoby...

Powołane w popularnej restauracji „Amfiteatralna” stowarzyszenie postawiło sobie za cel przede wszystkim reprezentowanie interesów oraz organizowanie środowiska miejscowego biznesu, głównie przez współpracę z administracją i organami samorządowymi.

Pomimo początkowej niechęci władzy, Klub przezwyciężając strukturalne trudności okazał się ważnym graczem na chodzieskiej szachownicy. Swoją pozycję i renomę zawdzięcza zarówno aktywnym działaczom, angażującym się w organizację lokalnych przedsięwzięć, jak również rozsławionym targom promocyjnym. Stopniowo Klub uzyskiwał poparcie lokalnych środowisk, które kolejno wchodziły w jego szeregi.

W 1997 roku Chodzieski Klub Gospodarczy przekształcił się w Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Pierwszym prezesem był Mariusz Słowiński, który wraz z Janem Węgrzynem uważani są za „ojców założycieli”.

W 2002 roku stery objął Jacek Gursz, który po wyborze na burmistrza w roku 2007 musiał zrezygnować z funkcji prezesa CHKG. „Prezesem Tymczasowym” wówczas stał się Arkadiusz Geisler. Z kolei w 2008 roku prezesurę objął Pietruszka Roman.

Obecnie w klubie jest zarejestrowanych około 60 firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Chodzieży i okolic. Działalność klubu opiera się na nieodpłatnej pracy członków.

Co miesiąc odbywają się spotkania członków CHKG, na których są przedstawiane różne oferty firm pomagające w działalności biznesowej. Członkowie klubu często biorą udział również w seminariach poświęconych tematyce przedsiębiorczości.

W 1997r. w uznaniu dla działalności Klubu na rzecz aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości Chodzieski klub Gospodarczy w prestiżowym konkursie organizowanym przez Pilska Izbę Gospodarczą został nagrodzony „RÓŻĄ BIZNESU” w kategorii „WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE REGIONU”.

W 2003 roku ponownie otrzymał wyróżnienie w kategorii „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH” otrzymał wyróżnienie. Ponadto w 2005 r. CHKG otrzymał nagrodę specjalną w konkursie im. Stanisława Staszica w kategorii „Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

W 2010r. CHKG zajęło drugie miejsce w konkursie „WSPANIALI 2010”.