Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Dzienny Dom Senior – WIGOR Zadanie publiczne finansowane z Gminy Miejskiej Chodzież

Dzienny Dom Senior – WIGOR Zadanie publiczne finansowane z Gminy Miejskiej Chodzież

Z końcem grudnia 2016 Chodzieski Klub Gospodarczy zakończył realizację zadania publicznego „Wyposażenie oraz bieżąca działalność Dziennego Domu Senior – WIGOR” finansowanego z Gminy Miejskiej Chodzież. Zadanie polegało na wyposażeniu oraz zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dla 15 osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W. DDS- W ramach zadania zapewnione były posiłki dla seniorów, opłacone zostały nie tylko rachunki na 12 miesięcy, a także zorganizowane zajęcia tj. zajęcia ruchowe, komputerowe, fizjoterapia, warsztaty terapii zajęciowej, a także spotkania z  lekarzami i różnymi specjalistami. Działania w ramach projektu sprzyjały integracji i aktywizacji osób w wieku poprodukcyjnym. Dzięki temu wypełniają oni swój czas wolny poprzez różnego rodzaju spotkania, które mają pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności społecznej oraz różnego rodzaju inicjatyw. Zwrócić trzeba również uwagę, że miejsce spotkań daje możliwość osobom starszym do zawierania nowych znajomości i przyjaźni, a to z kolei skutkuje dobrym samopoczuciem psychicznym osób starszych gdyż nie czują się osamotnieni i odsunięci od społeczeństwa. Pomoc finansowa związana z utrzymaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR znacznie ułatwia seniorom i rencistom aktywne funkcjonowanie. Z początkiem roku 2017 Chodzieski Klub Gospodarczy znów podejmuje zadanie publiczne „Działalność Dziennego Domu Senior – WIGOR” finansowanego z Gminy Miejskiej Chodzież, w ramach którego zostanie zapewniona kontynuacja działań podjętych w roku ubiegłym.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *