Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
„Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w rejonie Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży”. Dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

„Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w rejonie Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży”. Dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy 18 sierpnia 2017 r. podpisało umowę powierzenia grantu na kwotę 49.993,00 zł z „Doliną Noteci” na realizację projektu „Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w rejonie Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży”.

W ramach projektu wykonana została przebudowa części ścieżki turystycznej tj.  ciągu pieszo – jezdnego w rejonie ul. Strzeleckiej na terenie działki 3840 położonej na terenie miasta Chodzieży.

Podstawowym celem przebudowy nawierzchni było podniesienie poziomu bezpieczeństwa turystów w ruchu głównie pieszo – rowerowym a także samochodowym oraz poprawę walorów estetycznych. Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy infrastruktury w okolicy Chodzieskiego Dimu Kultury, i tym samym wpłynęła pozytywnie na na życie mieszkańców poprzez pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozwój fizyczny i ruchowy, a także integrację poszczególnych osób, w tym społeczną i międzypokoleniową. Z efektów operacji będą mogli korzystać  nie tylko okoliczni mieszkańcy ale wszyscy mieszkańcy miasta, a także turyści  głównie  ci przebywający w Hostelu  i   kompleksie domków  letniskowych Chodzieskiego Domu Kultury.

Umowa na wykonanie robót została podpisana w dniu 28 września 2017r . na kwotę 49.974,70 zł z firmą Roboty Drogowo Budowlane, Jacek Karpiński, ul. Norwida 9, 77-400 Złotów

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *