Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Realizujemy zadanie publiczne” Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych…”

Realizujemy zadanie publiczne” Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych…”

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy od 24 czerwca realizuje zadanie publiczne „Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, w celu ich aktywizacji i rehabilitacji”, który współfinansowany jest z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Urzędu Miejskiego w Chodzieży, a także wpłat własnych. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach tego projektu będzie miała bardzo szeroki zakres. Projekt ma na celu zaktywizowania osób starszych  oraz pogłębianie i polepszanie relacji międzypokoleniowych. Projekt przewiduje organizację zajęć mających na celu przeciwdziałanie e-wykluczeniu. Ponadto celem jest aktywizacja i rehabilitacja osób przez codzienny udział w spotkaniach, gimnastyce porannej, Aqua aerobiku, organizację pikników oraz rejsów stateczkiem spacerowym po jeziorze. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na integrację i aktywizację środowiska seniorów. Należy zauważyć, że osoby starsze z wielką determinacją oczekują na tego rodzaju działania, gdyż jest to okazja do zawarcia wielu nowych przyjaźni, aktywnym spędzaniu czasu przez wspólne gry, zabawy, wycieczki, gimnastykę, które utrzymują sprawność ruchową ludzi starszych i niepełnosprawnych. Działania takie to również danie im poczucia, że są potrzebni, w zakresie czynnego udziału w życiu i rozwoju miasta. A działania dotychczas podejmowane zamykają osoby starsze jedynie we własnym gronie, co na pewno pogłębię ich odseparowanie od młodego pokolenia.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *