Chodzieski Klub Gospodarczy

Konkursy i odznaczenia

Razem możemy

Więcej

Na targach gospodarczych przyznawana jest nagroda „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” za wpieranie przedsiębiorczości i współpracę ze środowiskiem lokalnego biznesu.
Do tej pory nagrodę tą otrzymali:

2009r. – Urząd Miejski w Chodzieży
2010r. – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Czarnkowie
2011r. – WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejski w Chodzieży
2012r. – gmina Nottuln w rocznice 20-lecia partnerstwa.

Złote odznaki w Chodzieskim Klubie Gospodarczym są przyznawane w uznaniu za wyjątkowy wkład i zaangażowanie członków klubu w rozwój przedsiębiorczości oraz społeczności lokalnej.

Te wyróżnienia honorowe są przyznawane osobom, które wykazują się nie tylko sukcesami biznesowymi, ale również aktywnością społeczną, innowacyjnością oraz dążeniem do ciągłego doskonalenia i rozwoju. Złote odznaki stanowią wyraz uznania dla wkładu danej osoby w budowanie pozytywnego wizerunku klubu, promowanie jego celów oraz wspieranie rozwoju lokalnego środowiska gospodarczego. Przyznawane są one w ramach uroczystych ceremonii, podczas których członkowie klubu mają okazję docenić i celebrować osiągnięcia oraz zaangażowanie swoich kolegów.

Złote

Odznaki CHKG

1. Mariusz Słowiński
2. Jan Węgrzyn
3. Piotr Nowacki
4. Waldemar Straczycki
5. Ewa Strzałkowska
6. Mariusz Wolff
7. Jacek Gursz
8. Arkadiusz Geisler
9. Katarzyna Zagórska
10. Marek Przybylak
11. Bronisław Komorowski
12. Adam Stanisław Szejnfeld
13. Hanna Gronkiewicz – Waltz
14. Prof. Ryszard Ławniczak – Doradca prezydenta RP
15. Leszek Balcerowicz