Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży współfinansowana ze środków UE

Nowa ścieżka pieszo-rowerowa przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży współfinansowana ze środków UE

Nad Jeziorem Strzeleckim w Chodzieży została przebudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Dzięki inwestycji pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, znacząco poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i rekreacyjno-sportowa, terenów wokół jeziora, co było głównym celem operacji. Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Dolina Noteci”, beneficjent czyli Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy uzyskał dofinansowanie w wysokości 49.958,00 zł brutto.Urokliwe, zalesione tereny wokół Jeziora Strzeleckiego są miejscem wypoczynku i aktywnego spędzenia czasu przez mieszkańców Miasta, turystów i gości odwiedzających Chodzież. Teren wokół jeziora jest miejscem wędrówek pieszych i rowerowych. Stąd można wyruszyć na Gontyniec, do Parku 3 Maja, do Jeziora Karczewnik, w pobliżu znajduje się m.in. Chodzieski Dom Kultury. Poprawa infrastruktury tego miejsca, poprzez przebudowę ścieżki,obecnie jeszcze bardziej zachęca do aktywnego, zdrowego spędzania wolnego czasu, sprzyja integracji mieszkańców. Ułatwia podejmowanie działań i aktywności angażując te osoby, które do tej pory, sporadycznie lub wcale, nie odwiedzały tych rejonów Miasta.

Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno –Handlowo – Usługowy ze  Stróżewa , reprezentowany przez Adama Lisiewicza, z którym umowa została podpisana 6 marca 2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *