Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
PROGRAM WSPARCIA oferta Agencji Rozwoju Przemysłu SA

PROGRAM WSPARCIA oferta Agencji Rozwoju Przemysłu SA

Na stronie internetowej www.arp.pl  w dniu dzisiejszym została uruchomiona zakładka „Polityka Nowej Szansy” dla ratowania lub restrukturyzacji Klientów biznesowych, przewidziany ustawą z dnia 16 lipca 2020 r.
o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Oznacza to że z dniem 24.09.2020 r. ruszył długo oczekiwany program wsparcia klientów biznesowych w trudnej sytuacji gospodarczo-finansowej.
 
https://www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy
https://www.arp.pl/dla-mediow/aktualnosci/polityka-nowej-szansy
 
Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca który spełni warunki zawarte w powyższych regulacjach. Dodatkowo Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.
 
Dyrektor COP Poznań będzie świadczył jedynie usługę informacyjną dla Klientów biznesowych, a wnioski będą przesyłane bezpośrednio do Centrali ARP SA w Warszawie zgodnie z wytycznymi zawartymi na powyższych stronach internetowych.
 
 
Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem pomocy mogą składać wnioski jedynie poprzez:
 
– osobiście w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie,
– za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczna skrzynkę podawczą e-PUAP na adres: /ARPSACentrala/SkrytkaESP
 
 
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania budżetu projektu przewidzianego dla każdego roku. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosku, przy czym wniosek musi być kompletny i poprawnie wypełniony.
W sytuacji większego zainteresowania Przedsiębiorców, będziemy planowali organizacje spotkania informacyjnego w siedzibie naszego COP Poznań lub w siedzibie Państwa organizacji.
 
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt bezpośrednio z:
 
Andrzej Rosiek
Dyrektor Centrum
 
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Poznaniu
ul. Bukowska 12, 60-810 Poznań
mob. +48 734 214 121, andrzej.rosiek@arp.pl

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *