Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków 10 marca!

Walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków 10 marca!

Walne sprawozdawczo-wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Chodzieski Klub Gospodarczy odbędzie się
przy ul. Dworcowej 1 (I piętro pomieszczeń dworca PKP – nad sklepem A-Z Meble)
10 marca 2016 (czwartek) godz. 18.30 –termin I
10 marca 2016 (czwartek) godz. 19.00 –termin II

 Porządek obrad:Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Chodzieski Klub Gospodarczy
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zebrania       
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta     
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej   
5. Sprawozdanie Zarządu z kadencji trwającej od 20.10.2011 oraz sprawozdanie roczne za rok 2015           
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
7. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Chodzieski Klub Gospodarczy           
8. Udzielenie absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu
9. Wybory władz Klubu:   
a) Wybór Prezesa w głosowaniu tajnym
b)        Ogłoszenie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną          
c) Wybór Zarządu  
d) Wybór członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego      
10. Wolne wnioski i uwagi           
11. Zakończenie Zgromadzenia. 
 Liczymy na Państwa przybycie!

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *