Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Wczasy dla seniorów 2017

Wczasy dla seniorów 2017

Chodzieski Klub Gospodarczy realizuje zadanie publiczne „Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywizacji społecznej”, który trwa od 14 czerwca i zakończy się 31 sierpnia br. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miejską Chodzież. Zadanie publiczne ma na celu zaktywizowanie osób starszych oraz pogłębianie i polepszanie relacji wewnątrzpokoleniowych. Chodzieski Klub Gospodarczy bogaty jest w doświadczenia ubiegłych lat, a także członkowie od lat zaangażowani są w działalność społeczną, edukacyjną i charytatywną. Projekt przewidywał organizację trzech dziesięciodniowych turnusów, które miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Program bogaty był w zajęcia o charakterze sportowym , które dostosowane były do potrzeb i możliwości osób w podeszłym wieku. Odbyły się są również wycieczki i różnego rodzaju pikniki. Turnusy odbyły się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. na ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz w kawiarni „Prima-Bistro” w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. W turnusach wzięło udział 161 osób.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *