Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „ Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY „ Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży”

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTYW związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  na „Przebudowę ciągu pieszo   – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży” ,którego wartość  nie przekracza kwoty 30.000 euro, informuję, że jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę  Zakładu Usługowo Handlowego, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież.
Oferta jest zgodna    postanowieniami  prowadzonego postępowania, cena oferty nie przewyższa wartości zamówienia.            W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:            – cena oferty brutto – 60,00 pkt.
            – okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt.,
       łącznie 100,00 pkt.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *