Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Zebranie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego 24 września – godz. 18.30

Zebranie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego 24 września – godz. 18.30

Serdecznie zapraszam na zebranie członków Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, które odbędzie się w dniu 24 września (czwartek) o godz. 18.30 w sali konferencyjnej CHKG przy ul. Dworcowej 1 w Chodzieży.

 Porządek spotkania

1. Otwarcie spotkania i podsumowanie działalności klubu  w ostatnim kwartale

-Prezes CHKG  Roman Pietruszka

2. Postanowienie Sądu Koleżeńskiego w sprawie pisma skierowanego przez Zarząd CHKG dotycząca skreślenia z listy  członków w myśl art 14 w rozdziale III pkt 4

-Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego Iwona Kostrzewa – Lewińska

3. Informacja o oferowanych przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców

-Członek Zarządu  Arkadiusz Bieranowski

4. Prezentacja nowych Członków CHKG

5.Dyskusja – wymiana opinii i informacji oraz bieżące sprawy klubu

6. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *