Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Zebranie walno-sprawozdawcze12.02.2015 (czwartek) – godz. 18.30 – Wielkopolanka

Zebranie walno-sprawozdawcze12.02.2015 (czwartek) – godz. 18.30 – Wielkopolanka

Serdecznie zapraszamy na walno-sprawozdawcze zebranie członków Chodzieskiego Klubu Gospodarczego, które odbędzie się w dniu12.02.2015r(czwartek) o godz. 18:30 w „Wielkopolance”.                       Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego
5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję rewizyjną
6. Przedstawienie projektu planu działalności na bieżący rok
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie walnego zebrania Po zakończeniu zebrania walno-sprawozdawczego będą również omawiane tematy związane z  nową inicjatywą „Zakupy z polecenia” oraz sprawy bieżące. Liczymy na Państwa niezawodne przybycie!    UWAGA! Będzie można również uregulować składki członkowskie – do końca kwietnia jest okres promocyjny tj.
240,00 zł dla osób zatrudniających pracowników
120,00 zł dla osób nie zatrudniających pracowników

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *