Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Zebranie walno-sprawozdawcze21 marca 2013 w restauracji “Wielkopolanka”

Zebranie walno-sprawozdawcze21 marca 2013 w restauracji “Wielkopolanka”

21 marca  2013r. w Wielkopolance odbyło się walno-sprawozdawcze zebranie 
członków Chodzieskiego Klubu Gospodarczego,
 Porządek obrad:1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego
5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję rewizyjną
6. Przedstawienie projektu planu działalności na bieżący rok
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie walnego zebrania

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *