Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
25 – lecie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego Zapraszamy na obchody Jubileuszu!

25 – lecie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego Zapraszamy na obchody Jubileuszu!

Zapraszamy na obchody 25-lecia Chodzieskiego Klubu Gospodarczego!Podczas uroczystej akademii w CHDKu odbędzie się koncert Trzech Tenorów – Bartosz Gorzkowski, Włodzimierz Kalemba i Wiesław Paprzycki. W programie największe przeboje muzyki, hity polskie i światowe, muzyka filmowa i musicalowa oraz niezapomniane melodie operetkowe w mistrzowskim wykonaniu artystów scen poznańskich.
Wstęp wolny!
Zapraszamy!

 Krótka historia Klubu…- HISTORIA –

Chodzieski Klub Gospodarczy został powołany do życia jesienią 1994 r. przez środowisko prywatnych przedsiębiorców z Chodzieży i okolicy.

Świadomość odrębności środowiska biznesowego oraz zaangażowanie lokalnych przedsiębiorców w działalność charytatywną oraz sponsorską zrodziły potrzebę powołania do życia organizacji, zrzeszającej aktywne społecznie osoby…

Powołane w popularnej restauracji „Amfiteatralna” stowarzyszenie postawiło sobie za cel przede wszystkim reprezentowanie interesów oraz organizowanie środowiska miejscowego biznesu, głównie przez współpracę z administracją i organami samorządowymi.

Pomimo początkowej niechęci władzy, Klub przezwyciężając strukturalne trudności okazał się ważnym graczem na chodzieskiej szachownicy. Swoją pozycję i renomę zawdzięcza zarówno aktywnym działaczom, angażującym się w organizację lokalnych przedsięwzięć, jak również rozsławionym targom promocyjnym. Stopniowo Klub uzyskiwał poparcie lokalnych środowisk, które kolejno wchodziły w jego szeregi.

W 1997 roku Chodzieski Klub Gospodarczy przekształcił się w Stowarzyszenie posiadające osobowość prawną.

Pierwszym prezesem był Mariusz Słowiński, który wraz z Janem Węgrzynem uważani są za „ojców założycieli”.

W 2002 roku stery objął Jacek Gursz, który po wyborze na burmistrza w roku 2007 musiał zrezygnować z funkcji prezesa CHKG. „Prezesem Tymczasowym” wówczas stał się Arkadiusz Geisler. Z kolei w 2008 roku prezesurę objął Pietruszka Roman.

Obecnie w klubie jest zarejestrowanych około 60 firm prowadzących działalność gospodarczą na terenie Chodzieży i okolic. Działalność klubu opiera się na nieodpłatnej pracy członków.

Co miesiąc odbywają się spotkania członków CHKG, na których są przedstawiane różne oferty firm pomagające w działalności biznesowej. Członkowie klubu często biorą udział również w seminariach poświęconych tematyce przedsiębiorczości.

W 1997r. w uznaniu dla działalności Klubu na rzecz aktywizacji społecznej i przedsiębiorczości Chodzieski klub Gospodarczy w prestiżowym konkursie organizowanym przez Pilska Izbę Gospodarczą został nagrodzony „RÓŻĄ BIZNESU” w kategorii „WYBITNE PRZEDSIĘWZIĘCIE GOSPODARCZE REGIONU”.

W 2003 roku ponownie otrzymał wyróżnienie w kategorii „DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMORZĄDÓW GOSPODARCZYCH” otrzymał wyróżnienie. Ponadto w 2005 r. CHKG otrzymał nagrodę specjalną w konkursie im. Stanisława Staszica w kategorii „Działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

W 2010r. CHKG zajął drugie miejsce w konkursie „WSPANIALI 2010”.Od 2014r. Chodzieski Klub Gospodarczy swoimi działaniami objął również osoby starsze, emerytów, rencistów i osoby niepełnosprawne. Na te działania wielokrotnie uzyskaliśmy dofinansowania z programów ASOS, środki z Gminy Miejskiej Chodzież, fundusze unijne itp. Od tego czasu corocznie organizujemy wczasy dla seniorów.W 2015 r. – ruszyła inicjatywa Zakupy z PoleceniaOd 2015 r na mocy porozumienia z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową w siedzibie CHKG uruchomiono okienko podawcze do Centrum Arbitrażu i MediacjiOd 2016r. Chodzieski Klub Gospodarczy administruje Dziennym Domem Senior-WIGOR w Chodzieży.Chodzieski Klub Gospodarczy w 2017 r. podpisał umowę powierzenia grantu na realizację projektu „Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego w rejonie Schroniska Młodzieżowego „Gontyniec” w Chodzieży”.W 2019 r. nad Jeziorem Strzeleckim w Chodzieży została przebudowana ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej. 

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *