Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor do 7 lutego!

Nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor do 7 lutego!

Chodzieski Klub Gospodarczy kolejny rok uzyskał dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Chodzieży na realizację zadania “Działalność Dziennego Domu Senior-Wigor”. Obecnie trwa nabór uczestników do Dziennego Domu Senior-Wigor mieszczącego się w budynku Dworca PKP w Chodzieży przy ul. Dworcowej 1.Celem głównym zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu Senior-Wigor mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta Chodzieży. Zakłada się objęcie wsparciem 20 osób.Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym Domu Senior-Wigor proszone są o składanie wniosków w siedzibie Chodzieskiego Klubu Gospodarczego przy ul. Dworcowej 1 w terminie do 7 lutego 2020 r. do godz. 16:00. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji
Regulamin Dziennego Domu Senior-Wigor

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *