Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Koniec projektów

Koniec projektów

30 września br zakończono projekty -„Organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, w celu ich aktywizacji i rehabilitacji” oraz „Aktywność społeczna nie zna wieku” realizowane przez  Chodzieski Klub Gospodarczy,  który współfinansowany był z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz ze środków Urzędu Miejskiego w Chodzieży. 
    Ostatnim etapem projektu było przeprowadzenie konkursu „Pierwsze kroki w biznesie”. Celem konkursu było kształtowanie i popularyzowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi, promowanie nowatorskich rozwiązań ekonomicznych i innowacyjnych pomysłów biznesowych, a także wskazanie korzyści płynących z  prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli zatem za zadanie stworzyć biznesplany. Komisja, którą tworzyło  dwóch członków CHKG Katarzyna Zagórka, Arkadiusz Geisler oraz dwie uczestniczki wczasów aktywizujących: Lidia Romińska i Helena Frąckowiak, wybrała najlepsze prace. Pierwsze miejsce zdobyła Martyna Wienke z ZSP im. Hipolita Cegielskiego  za biznesplan cukierni „Zakątek Smakosza” , drugie miejsce Jakub Buda z I LO im. św. Barbary– za biznesplan księgarni internetowej, natomiast trzecie miejsce zdobyła Oliwia Panfil również z ZSP im. Hipolita Cegielskiego za biznesplan sklepu zoologicznego. Nagrody zwycięzcom wręczono podczas konferencji, na której Prezes CHKG Roman Pietruszka podsumował  projekty trwające od 1 lipca.
   Przypomnijmy, że miały one szeroki zakres.  Projekty miały na celu zaktywizowanie osób starszych  oraz pogłębianie i polepszanie relacji międzypokoleniowych. Odbyły się między innymi zajęcia mające na celu przeciwdziałanie e-wykluczeniu, zajęcia muzyczne, warsztaty z przedsiębiorczości, które prowadzone były przez młodych wolontariuszy. Ponadto celem była również aktywizacja i rehabilitacja osób przez codzienny udział w spotkaniach, gimnastyce porannej, Aqua aerobiku, organizację pikników, wycieczek do lokalnych przedsiębiorców oraz rejsów stateczkiem spacerowym po jeziorze. Zauważmy, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na aktywizację osób starszych oraz integrację międzypokoleniową.
    Pragniemy również bardzo podziękować Senatorowi Mieczysławowi Augustynowi za poparcie projektów, a także Burmistrzowi Jackowi Gurszowi za pomoc przy ich realizacji. 

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *