Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Zebranie walno-sprawozdawcze 30.01.2014  Piwnica Chodzieska

Zebranie walno-sprawozdawcze 30.01.2014 Piwnica Chodzieska

W czwartek 30 stycznia odbyło się  walno-sprawozdawcze zebranie członków Chodzieskiego Klubu Gospodarczego.              Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego
5. Przedstawienie sprawozdania przez komisję rewizyjną
6. Przedstawienie projektu planu działalności na bieżący rok
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium
9. Wolne wnioski
10. Zakończenie walnego zebrania 

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *