Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Walno-sprawozdawcze zebranie CHKG 7 marca godz. 18.30

Walno-sprawozdawcze zebranie CHKG 7 marca godz. 18.30

Walne sprawozdawcze zgromadzenie członków stowarzyszenia Chodzieski Klub Gospodarczy odbędzie sięprzy ul. Dworcowej 1 (I piętro pomieszczeń dworca PKP – nad sklepem A-Z Meble)7 marca 2019 (czwartek) godz. 18.30 –termin I
7 marca 2019 (czwartek) godz. 18.45 –termin II


Porządek obrad:
1.  Otwarcie walnego zgromadzenia członków stowarzyszenia Chodzieski Klub Gospodarczy
2. Stwierdzenie ważności i prawomocności walnego zebrania   
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta   
4. Sprawozdanie roczne za rok 2018         
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
6.    Głosowanie nad absolutorium dla zarządu CHKG
7.    Przedstawienie planu działalności CHKG na rok 2019
8.     Wolne wnioski i uwagi   
9.    Zakończenie walnego zebrania.
Po zakończeniu walnego sprawozdawczego zebrania CHKG omówione zostaną tematy bieżące CHKG.   

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *