Chodzieski Klub Gospodarczy

Blog

Latest News
Zapytanie ofertowe „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży”

Zapytanie ofertowe „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży”

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA

„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży”
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn.„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży”
Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy, zadanie realizować będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach projektu grantowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 
– wykonanie robót y pomiarowych,
– rozbiórkę krawężników i chodnika z płytek betonowych,
– wykonanie robót ziemnych,
– ustawienie krawężników i obrzeży,
– wykonanie podbudowy,
– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
– odbudowę zieleńców,
– montaż znaku drogowego.
 Termin składania ofert upływa dnia 22.02.2019r.
Link:

  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od 1 do 5.

Wiadomości Związane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *